triangle

Konsulting

Plan działań oraz realizacja uzgodnionych zadań, od momentu poszukiwania gruntu do podpisania umowy, na wykonanie projektu budowlanego i budowy obiektu pod klucz.

box

Inwestor poszukuje wsparcia merytorycznego od praktyków w budowaniu hal produkcyjnych, magazynowych, handlowych i biurowców, by dokonać prawidłowego zakupu nieruchomości gruntowej oraz projektanta, wykonawcy obiektu pod klucz. W tym celu wyspecjalizowany zespół AM WINTER współpracuje ze sprzedającym grunt, biurem nieruchomości, inwestorem lub na zlecenie poszukuje oczekiwanej nieruchomości. Dla przeprowadzenia świadomego zakupu, w najlepszej relacji jakości do ceny, zespół AM WINTER podejmuje z Inwestorem wspólną decyzję o zakresie analizy, w której skład może wejść poniższy zakres prac koncepcyjnych i przedprojektowych. Następnie może przygotować materiał do wyboru projektanta i kompleksowego wykonawcy pod klucz.

Efektem obsługi jest możliwość wyboru i podpisania umowy na kompleksowe zaprojektowanie i budowę pod klucz hali i biurowca w najlepszej relacji jakości do ceny oraz gwarancja szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach współpracy inwestorzy otrzymują optymalne dla użytkowania rozwiązania   poparte wiedzą nie tylko projektantów, ale eksperta w budowaniu obiektów halowych i biurowych:

schema
logos
triangle