triangle

Oferta od A do Z

Oferta od A do Z, ryczałtowa, przed projektem budowlanym

box

Niezmienna cena ryczałtowa

 Kompleksowa obsługa przez wyspecjalizowany zespół AM WINTER w przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego, weryfikowanego na bieżąco przez wykonawców budujących halę i biurowce pod klucz. W efekcie inwestor otrzymuje nie tylko kosztorys, ale ofertę ryczałtową, która przewidziała wszystkie niezbędne roboty budowlane do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowy zakres prac koncepcyjnych i przedprojektowych w celu podpisania umowy ryczałtowej na przygotowanie projektu budowlanego i budowy od A do Z.

Efektem obsługi jest możliwość wyboru i podpisania umowy na kompleksowe zaprojektowanie i budowę pod klucz hali i biurowca w najlepszej relacji jakości do ceny oraz gwarancja szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach współpracy inwestorzy otrzymują optymalne dla użytkowania rozwiązania  poparte wiedzą nie tylko projektantów, ale eksperta w budowaniu obiektów halowych i biurowych:

schema
logos
triangle