triangle

Prace przedprojektowe

Przetarg na projektowanie i budowę pod klucz / Prace przedprojektowe

 

box

Optymalne dla użytkowania rozwiązania w najlepszej relacji jakości do ceny

Kompleksowa obsługa przez wyspecjalizowany zespół AM WINTER w przygotowaniu optymalnego w użytkowaniu planu zagospodarowania terenu, planu funkcjonalnego biurowca, rzutów elewacji, rzutów dachu, wizualizacji 3D, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego wraz z ofertą od A do Z, harmonogramem rzeczowo-finansowym. W oparciu o 25-letnie doświadczenie z wykonawstwa, dostarczamy naszym Inwestorom unikalną możliwość optymalnej koncepcji, która stanowi podstawą do przeprowadzenia przetargu na wybór projektanta i kompleksowego wykonawcę hal lub/i biurowca.

Dodatkowy zakres prac koncepcyjnych i przedprojektowych w celu podpisania umowy ryczałtowej na przygotowanie projektu budowlanego i budowy od A do Z.

Efektem obsługi jest możliwość wyboru i podpisania umowy na kompleksowe zaprojektowanie i budowę pod klucz hali i biurowca w najlepszej relacji jakości do ceny oraz gwarancja szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach współpracy inwestorzy otrzymują optymalne dla użytkowania rozwiązania  poparte wiedzą nie tylko projektantów, ale eksperta w budowaniu obiektów halowych i biurowych:

schema
logos
triangle