triangle

Wykonanie

Nieruchomość, finansowanie i zarządzanie, budowa pod klucz w systemie open book, w oparciu o rozwiązania winsolutions

triangle winter triangle

Kompleksowa i racjonalna obsługa klienta od poszukania nieruchomości po oddanie obiektu do użytkowania i zarządzanie

amwinter​   oferuje swoim klientom optymalny proces finasowania, prowadzenia i zarządzania inwestycją, w oparciu o sprawdzone i optymalne dla użytkowania rozwiązania, które powstają już na etapie przygotowanej koncepcji. W efekcie inwestor otrzymuje specyfikację, do przygotowania oferty ryczałtowej, niezmiennej, która wskazuje na najlepszy miks rozwiązań, charakteryzujący się najlepsza relacją do ceny, racjonalnymi rozwiązaniami i osiągnięciem celu inwestycyjnego w najniższym budżecie. Wartościami dodanymi jest wysoka staranność wykonania oraz wyjątkowy design obiektu lub apartamentu.

Sprawne prowadzenie inwestycji dzięki doświadczeniu we współpracy z projektantami, inżynierami i pracownikami fizycznymi.

amwinter​   posiada 25 letnie doświadczenie we współpracy z projektantami i inżynierami, dysponuje dużym potencjałem finansowym i wykonawczym, co gwarantuje terminowe wykonanie inwestycji. Kilkudziesięciu pracowników fizycznych do robót mokrych i montażowych, gwarantuje realizację budowy zgodnie z wybranymi rozwiązaniami, optymalnymi w użytkowaniu.

triangle winter triangle
triangle winter triangle

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z podwykonawcami i dostawcami

amwinter​   działa w oparciu o wieloletnią współpracę z podwykonawcami i dostawcami, w oparciu o umowy partnerskie, dobierając sprawdzone rozwiązania, prezentowane inwestorom, w formie marek referencyjnych materiałów i urządzeń.

Kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych

amwinter​   wykorzystuje sprawdzone procedury i standardy prowadzonych inwestycji, polegające na listach kontrolnych prób podczas procesu, kontrolowanych przez kierowników budów, monitoringu budów przez 24h na dobę, jak również system ochrony mienia przez zabezpieczenie inwestycji odpowiednimi polisami OC i od ryzyk budowlanych, w zakresie projektowania i budowy.

triangle winter triangle
triangle winter triangle

Standardy obsługi serwisowej

amwinter​   wykorzystuje sprawdzone procedury obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, polegające na szybkim reagowaniu w przypadku zagrożenia życiu lub utraty mienia oraz sprawdzony system komunikacji w przypadku podejmowania działań zmierzających do usunięcia ewentualnych usterek w okresie eksploatacji obiektu.

logos
triangle